Uw Score


Vergelijk uw score

Gemiddeld 1/3 meer energie nodig voor verwarming dan een gesloten bebouwing. Het gemiddelde kengetal van de tot nu toe ingediende EPC’s bedraagt voor appartementen 254 kWh/m² per jaar, voor een eengezinswoning is dit 359kWh/m² per jaar.

Dit stemt overeen met het midden van de kleurenbalk of de geel-oranje zone.

Een analyse van de kengetallen in functie van de bouwjaren toont aan dat hoe jonger het gebouw is, hoe beter de energiescore.

Appartementen scoren dus doorgaans beter op energetisch vlak. Appartementen hebben vaak minder energieverlies langs muren, daken en vloeren wat de betere score grotendeels kan verklaren.

Vandaar dat ook rijwoningen over het algemeen energiezuiniger zijn dan halfopen bebouwingen, die op hun beurt dan weer energiezuiniger zijn dan open bebouwingen. Een open bebouwing heeft per m²

grafiek1.jpg

grafiek2.jpg