EPB


Sinds 1 januari 2006 is de Vlaamse energieprestatieregelgeving van kracht.
Dit impliceert dat elke nieuwbouw of verbouwing een wettelijk bepaald niveau van energievoorziening (verwarming, elektriciteit) en energiebesparing (isolatie, alternatieve energiebronnen) moet halen. Met andere woorden: elke bouwaanvraag moet vanaf nu aan de EPB-eisen (energieprestaties en binnenklimaat) voldoen.

Concreet betekent dit dat een woning of appartement wordt uitgedrukt in een energiepeil (E-peil) in een cijfer dat kleiner moet zijn of gelijk aan 100. Hoe energievriendelijker de woning, hoe lager dit cijfer. Alle aspecten van het bouwen die EPB beïnvloeden worden in rekening gebracht (oa. de oriëntatie van een gebouw, de gebruikte materialen) om tot een energieprestatiecertificaat te komen welke het E-peil en een theoretisch energieverbruik van de woning weergeeft.

Wat betekent dit praktisch?

Vóór de aanvang van de werken moet er een verslaggever worden aangesteld die de opgelegde procedures volgt. b-AV Solutions heeft de bijzondere kennis en ervaring om deze taken uit te voeren:

* Berekening en controle van het energiepeil voor de start der werken. De startverklaring opmaken en deze doorsturen naar de energieprestatiedatabank.
* Tijdens de uitvoering controle uitvoeren of de gebruikte materialen en technieken overeenstemmen met de eerder gemaakte berekeningen en beschrijvingen in het lastenboek.
* Uiterlijk zes maanden na de ingebruikname, de EPB-aangifte opmaken en indienen.

Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar http://www.energiesparen.be/